Technické poradenství

v oboru měření a regulace, měření a regulace technologických procesů, teplárenství, vytápění objektů, klimatizace atd.

Projektování

Projektování v oboru měření a regulace včetně návazných elektroinstalací

Projektování silnoproudých rozvodů do 1000 V

Projektování řídících systémů

Dodávky

Dodávky komponentů měření a regulace včetně elektro

Dodávky montážního materiálu


  • Montážní práce
  • Programování a servis řídících systémů a operátorských panelů
  • Vzdálený přístup k technologiím
  • Odladění a oživení regulačních okruhů
  • Revizi elektrického zařízení
  • Servis a údržbu v oboru měření a regulace
  • Opravy přístrojů měření a regulace

Programovatelný logický automat neboli PLC (z anglického Programmable Logic Controller) je relativně malý průmyslový počítač používaný pro automatizaci procesů v reálném čase – řízení strojů, výměníkových stanic nebo výrobních linek v továrně. Pro PLC je charakteristické, že program se vykonává v tzv. cyklech.

PLC automaty jsou odlišné od běžných počítačů nejen tím, že zpracovávají program cyklicky ale i tím, že jejich periferie jsou přímo uzpůsobeny pro napojení na technologické procesy. Převážnou část periferií v tomto případě tvoří digitální vstupy (DI) a digitální výstupy (DO). Pro další zpracování signálů a napojení na technologii jsou určeny analogové vstupy (AI) a analogové výstupy (AO) pro zpracování spojitých signálů. S rozvojem automatizace v průmyslu jsou používány i další moduly periferních jednotek připojitelných k PLC, které jsou nazývány funkčními moduly (FM) např. pro polohování, komunikačními procesory (CP) pro sběr a přenos dat a další specifické moduly podle výrobce konkrétního systému.

Z hlediska konstrukce PLC se tyto dělí do skupiny „kompaktních“ a „modulárních“ systémů.

Kompaktní systém je takový systém, který v jednom modulu obsahuje CPU (Central Procesor Unit), digitální a analogové vstupy/výstupy a základní podporu komunikace, v některých případech i zdroj. Rozšiřitelnost kompaktních systémů je omezena.

Modulární systém je takový systém, kde jsou jednotlivé komponenty celku rozděleny do modulů. Celý systém PLC se potom skládá z modulů: zdroje, CPU, vstupů/výstupů, funkčních modulů. Modulární systém je možno dále rozšiřovat (s ohledem na limity výstavby systému) a to v nepoměrně větším rozsahu než u kompaktních systémů.

Orientačně se cena malých kompaktních systémů pohybuje v cenách od 2 000 Kč, cena velkých a výkonově vyšších systémů v rozsáhlé konfiguraci může dosahovat částek 500 000 Kč i vyšších. Vzhledem k efektivnosti těchto systémů v průmyslu nejsou tyto položky nijak závratné. Tato cena je ale hlavně závislá na systému, který má řídit, protože velkou část pořizovacích nákladů tvoří ne samotné PLC, ale právě snímače a napsání funkčního programu. V případě modulárních systémů samozřejmě i počet samotných modulů.

Naše firma se zabývá programováním PLC automatů a operátorských panelů. V našich zakázkách byly použity PLC a OP hlavně od výrobců General Electric Inteligent Platform (dříve FANUC), Schneider Electric, AMiT, Domat, Siemens Climatix a Weintek.

Výroba rozvaděčů


Vyrábíme a montujeme elektrické rozvaděče nízkého napětí do 1000V.
Výroba je většinou kusová s cílem vyhovět individuálním požadavkům zákazníků.
Rozvaděče jsou v krytích od IP20 do IP65.

Naše vyzbrojené rozvaděče nacházejí uplatnění v energetice, strojírenském a teplárenském průmyslu, ale i u koncových zákazníků v bytových a rodinných domech. Rozvaděče jsou montovány jak do sériově vyráběných skříní předních světových výrobců SCHRACK, Moeller, Schneider, Rittal, tak do atypických, jejichž výrobu zajištují spolupracující zámečnické dílny. Ke každému vyrobenému rozvaděči je dodáno osvědčení o typové zkoušce.

Ke každému vyrobenému rozvaděči je dodáno osvědčení o typové zkoušce.

Návrh a montáž rozvaděčů provádíme vlastními silami a proto jsme schopni nabídnout konzultace při řešení projektů a vlastní projekční činnosti.

IRC regulace MUT


Systém řízení teploty místností IRC je systém pro řízení nesoučasného vytápění, příp. chlazení, což znamená, že umožňuje regulaci teploty v jednotlivých místnostech objektu podle časového programu. Pro každou místnost je možné naprogramovat naprosto individuální časový harmonogram. Systém měří teploty v jednotlivých místnostech a porovnává je s požadovanými hodnotami. Na základě zjištěné teplotní odchylky ovládá výkon topného systému v dané místnosti. Podle celkového požadavku na potřebu tepla může též ovládat oběhové čerpadlo a kotel nebo jiný zdroj tepla. Základem systému je řídicí jednotka, která je v objektu zpravidla pouze jedna (pro složitější aplikace jich však může být i více) a slouží k ovládání a nastavování celého systému. V každé regulované místnosti se nachází místní jednotka, která měří teplotu v místnosti, pomocí termopohonu řídí výkon radiátoru a umožňuje též ruční změny teplotního režimu v této místnosti. Systém též registruje podklady pro stanovení spotřeby tepla jednotlivých uživatelů.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.